Antenor Risk Management System

Effektiv risikohåndtering

Vi har utviklet et risk management system som blant annet:

  • Ivaretar behov innen standarder som ISO 9001:2015
  • Har fokus på håndtering og faktisk risikoreduserende tiltak
  • Har gode analyseverktøy

Ved å identifisere og styre din risiko på en effektiv måte vil din bedrift øke sannsynligheten for å nå dine forretningsmessige mål. Risikohåndtering er et krav i ISO 9001:2015 og er også et kritisk element i aktuelle HMS styringssystemer. Innen olje & gass bransjen er fokus på risikostyring fundamentalt, både via regelverk og fra olje og operatørselskapene.

Utfordringen for flere er at tradisjonelle excelbaserte risikoregistre blir en ren papirøvelse med lite faktisk verdiskapning i etterkant. Antenor har derfor utviklet et webbasert Risikostyringssystem hvor en systematisk kan identifisere, evaluere og ikke minst håndtere risiko på en effektiv og pragmatisk måte. Risikoreduserende tiltak er ivaretatt og følges systematisk opp av programvaren. Til slutt vil en brukervennlig grafisk analyse gi deg et godt visuelt bilde av risikoen

Klikk her for demo eller mer informasjon

 

 

 

  •  Antenor Risk Management System: Et webbasert system, med dynamisk risikomatrise og automatisk oppfølging av aksjoner. Statistisk analyse tilgjengelig. 

[supsystic-price-table id=12]