Kundeundersøkelse 2017

I Antenor har vi 3 viktige strategiske prinsipper. Disse er:

  1. Vi skal ha en god programvare. Den skal bidra til reduserte driftskostnader og gi våre kunders kunder et godt inntrykk i revisjoner og anbudssammenheng.
  2. Vi skal ha gode kompetente rådgivere. Disse skal bistå med effektiv implementering og fungere som en sparringpartner for våre kunder
  3. Vi skal ha en god supporttjeneste. Denne skal bidra til at våre kunder får den service de fortjener.

Vi jobber hver dag for å etterleve disse prinsippene. Med jevne mellomrom sender vi ut et spørreskjema til våre kunder for å høre om de synes vi er gode på det vi ønsker å være gode på. Dette er respons for 2017:

Vi skal ha en god programvare: 
AMS gir et positivt inntrykk eksternt:

 

AMS reduserer driftskostnader:

 

AMS er en brukervennlig programvare:

 

Vi skal ha kompetente rådgivere 
Antenors rådgivere har god faglig kompetanse:

 

Antenors rådgivere er pragmatiske:

 

Vi skal ha en god supporttjeneste
Antenor yter god support og kundepleie:

 

Spørsmålet over alle spørsmål!
Vi vil anbefale Antenor til andre:

 

 

Tiltak:

Vi takker alle de som har bidratt med svar og gode konstruktive innspill. Vi har allerede iverksatt flere tiltak basert på innspill fra denne undersøkelsen. Disse går på:

  • Forbedret mobilgrensesnitt
  • Gratis jevnlig kursing
  • Vi skal framover fortsette med ett hovedfokus: Å forbedre eksisterende programvare. Gjøre den stadig mer brukervennlig, og øke nytteverdien