Om Antenor

Antenor skal via solid kompetanse og digitale løsninger sørge for at våre kunder har markedets beste systemer for å håndtere Kvalitet, Risiko og HMS.

 

 

Vi skal:

 • Bidra til effektiv implementering av kvalitetssystemer, gjerne for å støtte opp om standarder som ISO 9001:2015
 • Bidra til at våre kunder, via smarte digitale løsninger, jobber effektivt og utnytter sine ressurser optimalt.
 • Våre kunder:
  • får raskt etablert et velfungerende kvalitetssystem
  • sparer penger på et mindre ressursbehov
  • får et system som effektivt bidrar til kontinuerlig forbedring og Lean
  • får et system som er overbevisende for dine kunder og andre som måtte ha behov for å se deg i kortene

 

 

Vår visjon:

Å være den ledende leverandør av innovative programvareløsningen og tjenester innen Kvalitet & Risikostyring

Vår misjon:

Antenor skal levere Kvalitet & Risiko løsninger som sikrer:

 • Økt markedstilgang – mer salg
 • Mer effektive prosesser – lavere driftskostnader
 • Økt kundetilfredshet
 • Økt salg og høyere profitt
 • Høyere selskapsverdi

Vår strategi:

 • Vi skal ha markedets beste programvare for kvalitetssystem og Risikostyring
 • Vi skal inneha høy faglig kompetanse i faget
 • Høy grad av servicekvalitet

 

 

 Vår Kvalitetspolitikk

Antenor skal være den foretrukne leverandør av både programvare og kompetanse innen Kvalitet, Risiko og HMS. Vi må derfor selv være en ambassadør for et høyt nivå.

Dette vil oppnåes ved:

 • Fokus på kundebehov
 • Begeistring av våre kunder
 • Være tilgjengelig for våre kunder
 • Å ha fokus på fornøyde kunder og ansatte
 • Å sikre høyt kompetansenivå
 • Å etablere et fornuftig kvalitetssystem som sikrer at vi lever iht tid og budsjett
 • Å etablere kvalitetssystem som sikrer kontinuerlig forbedring
 • Å kontinuerlig forbedre våre produkter og tjenester

Mål vil bli fulgt opp med:

 • Kundeundersøkelser
 • Prosessmålinger
 • Kompetanseutviklingsplaner
 • Gode utviklingsprosesser