AMS Transport

Bransjeløsningen, AMS Transport, har som formål å bidra til bedre styring og dermed bedre resultater for bedrifter innen transportbransjen. Mål kan være å redusere ulykker og kostbare hendelser, samt ha bedre styring av bedriftens ressurser som f. eks bilpark og personell. Systemet kan være en støtte i å etablere styringssystemer iht. ISO 39001 standarden. Da hele systempakken er tilgjengelig på nettbrett og smarttelefoner kan det være et veldig anvendelig verktøy for en bransje der de fleste ansatte er på veien.

AMS Transport har skreddersydde løsninger og moduler som er spesielt utviklet for transportbransjen. Også i modulenes oppbygning og innhold vil en se at dette er rettet mot transportbransjen spesielt. F. eks vil en i avvikssystemet ha innhold som er lite relevant for andre bransjer. Utover det så kan hver enkelt bedrift handle i vårt utvalg av andre tilgjengelige moduler. Og flere av modulene kan lett tilpasses videre til særskilte organisatoriske behov. Systemmodulene som leveres som standard i Antenor Transport er:
10

  • Kjørebok meny
  • KPI Scorecard
  • Risikostyring
  • Avvikssystem
  • Kjøretøyregister
  • Tilsyn kjøretøy
  • Utstyrskontroll
  • Kompetansestyring
  • Dokumentstyring

Antenor Management System (AMS) er sannsynligvis det mest komplette og moderne programvare tilgjengelig for å ivareta prosesser rundt Kvalitet og Risikostyring. Ved bruk av “mobile first strategy” er det grunnleggende utviklet for Internett og er med responsiv teknologi tilgjengelig på mobil, nettbrett og vanlig pc. Levert som en “software-as-a-service” er det velfungerende fra dag 1, ingen installasjon nødvendig, ingen egen egen programvare eller servere – ingen IT bekymringer. Brukes som det blir levert eller du kan tilpasse en del av modulene til din organisasjon.


Vår 3 overordnede målsetninger med bruk av AMS:

1. Økt omsetning

2. Reduserte driftskostnader

3. Økt selskapsverdi


Hvordan vil AMS sikre økt omsetning?

Undersøkelser viser at våre kunder oppnår dobbel så kraftig vekst som andre. Et velfungerende kvalitetssystem er et absolutt krav for en del markedssegmenter. Et støvet papirsystem holder simpelthen ikke lenger. Derfor vil en profesjonell programvare hvor alle dine moduler er brukervennlig presentert og dokumenter lett tilgjengelig (f. eks ved revisjoner), gi deg et nødvendig konkurransefortrinn. AMS sikrer at du har kontroll på dine kvalitets- og risikoprosesser og viser at du har kontroll på dine operasjonelle prosesser. Det vil dine potensielle kunder se. Derfor er sannsynligheten større for at du får kontrakten enn andre.


Hvordan vil  AMS redusere dine driftskostnader?

Våre kunder opplever 25% høyere profitt enn andre: For det første vil AMS redusere bortkastet tid og ressurser forbundet med tunge papirbaserte og manuelle systemer. For det andre vil AMS begrense antall ulike programvarer, og dermed lisenskost, for å håndtere ulike prosesser. I AMS er alt samlet i en portal. AMS vil raskt redusere kost ved å eliminere manuelle prosesser, redusere behov for menneskelige ressurser og reduksjon i lisenskost (hvis en i dag bruker flere typer programvarer). 

Men viktigst av alt: Dine kvalitetskostnader blir redusert. AMS vil bidra til en bedre prosesstyring og identifisering av dine forbedringsområder. Mindre feil og smidigere prosesser. Dette er tross alt det overordnede målet med kvalitetssystemer og god risikostyring. Sikre optimal effektivitet og kundetilfredshet. 


Hvordan vil AMS gi økt selskapsverdi?

Uomtvistelig, økt salg og reduksjon i driftskostnader vil gi deg bedre bunnlinje og dermed økt selskapsverdi. Men potensielle investorer vil trenge oppskriften til din suksess. Veldokumenterte prosesser og prosedyrer vil sikre at andre kan gjøre den samme gode jobben og dermed sikre de samme resultatene. Dine dokumenter er dine “best practice” dokumenter. Uten de vil bedriften ha en lavere salgsverdi, ganske enkelt. Man kjøper ikke en pizzarestaurant uten oppskriftene. .

AMS v5 er et resultat av 13 år med kundetilbakemeldinger og erfaringer. Vi har utviklet, fra bunnen av, et kvalitetssystem utelukkende fokusert på å styrke våre kunders fokus på kvalitet- og risikostyring. 

  •  A pure QRM system for the quality focused manager AMS v5 will be delivered with innovative state of the art technology, high level of user-friendliness and at a very favorable price.

[supsystic-price-table id=10]