Kurs og arrangementer

Antenor tilbyr kurs både relatert til Antenor Management System og fagområdet Kvalitetsledelse. Nedenfor er en oversikt over de kurs vi leverer og aktuelle datoer. Vi kan også levere bedriftsinterne kurs på forespørsel. Kurset kvalitetsledelse er godkjent av Norsk Sertifisering for fornyelse av sertifikater utstedt av disse
Kurs i kvalitetsledelse – ISO 9001:2015

Mål med kurs er å sikre at deltagerne får et grunnleggende og god forståelser av hva kvalitetsledelse egentlig handler om. Her skal vi avmystifisere standardens innhold og har fokus på hvordan de ulike elementene kan forståes og hvordan organisasjoner kan tilnærme seg disse på en fornuftig måte. Har man bakkekontakt så er det absolutt god økonomi i dette.

Revisjonsteknikk

Å gjennomføre revisjoner er, gjort på en fornuftig måte, en nyttig eksersis. Gjort riktig vil en ha stort utbytte av tiden brukt til dette. Et sterkt verktøy i alle organisasjoner som jobber med kontinuerlig forbedring. Kurset går gjennom alle fasene av en revisjon. Fra planlegging til rapportering og oppfølging. Etter kurset skal en være i stand til å gjennomføre revisjoner, både internt i egen organisasjon og gjerne eksternt hos f. eks leverandører

 

Kursnavn Dato Påmelding
Kvalitetsledelse – ISO 9001:2015 kurset er kansellert 15.november 17 Les mer – påmelding
Revisjonsteknikk nytt kurs kommer LES MER – PÅMELDING