Software

Ofte Stilte Spørsmål   System Oppdateringer

 

Antenor Management System – Adding Value to Quality

Antenor Management System (AMS) skal bidra til at du som kunde:

  • Raskt får etablert et operativt kvalitetssystem
  • Har en programvare som er ressurseffektivt
  • Har et aktivt og operativt kvalitetssystem
  • Har et verktøy til bruk i en verden med fokus på kontinuerlig forbedring -Lean
  • Har et kvalitetssystem som tar seg godt ut utad

 

 

AMS er sannsynligvis det mest komplette og moderne programvare tilgjengelig for å ivareta prosesser rundt Kvalitet og Risikostyring. Ved bruk av “mobile first strategy” er det grunnleggende utviklet for Internett og er med responsiv teknologi tilgjengelig på mobil, nettbrett og vanlig pc. Levert som en “software-as-a-service” er det velfungerende fra dag 1, ingen installasjon nødvendig, ingen egen egen programvare eller servere – ingen IT bekymringer. Brukes som det blir levert eller du kan tilpasse en del av modulene til din organisasjon.


Vår 3 overordnede målsetninger med bruk av AMS:

1. Økt omsetning

2. Reduserte driftskostnader

3. Økt selskapsverdi


Hvordan vil AMS sikre økt omsetning?

Undersøkelser viser at våre kunder oppnår dobbel så kraftig vekst som andre. Et velfungerende kvalitetssystem er et absolutt krav for en del markedssegmenter. Et støvet papirsystem holder simpelthen ikke lenger. Derfor vil en profesjonell programvare hvor alle dine moduler er brukervennlig presentert og dokumenter lett tilgjengelig (f. eks ved revisjoner), gi deg et nødvendig konkurransefortrinn. AMS sikrer at du har kontroll på dine kvalitets- og risikoprosesser og viser at du har kontroll på dine operasjonelle prosesser. Det vil dine potensielle kunder se. Derfor er sannsynligheten større for at du får kontrakten enn andre.


Hvordan vil  AMS redusere dine driftskostnader?

Våre kunder opplever 25% høyere profitt enn andre: For det første vil AMS redusere bortkastet tid og ressurser forbundet med tunge papirbaserte og manuelle systemer. For det andre vil AMS begrense antall ulike programvarer, og dermed lisenskost, for å håndtere ulike prosesser. I AMS er alt samlet i en portal. AMS vil raskt redusere kost ved å eliminere manuelle prosesser, redusere behov for menneskelige ressurser og reduksjon i lisenskost (hvis en i dag bruker flere typer programvarer). 

Men viktigst av alt: Dine kvalitetskostnader blir redusert. AMS vil bidra til en bedre prosesstyring og identifisering av dine forbedringsområder. Mindre feil og smidigere prosesser. Dette er tross alt det overordnede målet med kvalitetssystemer og god risikostyring. Sikre optimal effektivitet og kundetilfredshet. 


Hvordan vil AMS gi økt selskapsverdi?

Uomtvistelig, økt salg og reduksjon i driftskostnader vil gi deg bedre bunnlinje og dermed økt selskapsverdi. Men potensielle investorer vil trenge oppskriften til din suksess. Veldokumenterte prosesser og prosedyrer vil sikre at andre kan gjøre den samme gode jobben og dermed sikre de samme resultatene. Dine dokumenter er dine “best practice” dokumenter. Uten de vil bedriften ha en lavere salgsverdi, ganske enkelt. Man kjøper ikke en pizzarestaurant uten oppskriftene. .

Klikk her for demo eller mer informasjon

AMS v5 er et resultat av 12 år med kundetilbakemeldinger og erfaringer. Vi har utviklet, fra bunnen av, et kvalitetssystem utelukkende fokusert på å styrke våre kunders fokus på kvalitet- og risikostyring.