Rådgivning

Våre forretningsorienterte rådgivere hjelper våre kunder med å oppnå høyere omsetning og lavere driftskostnader

Vårt underliggende fokus er at vi skal hjelpe kunder som er seriøse med kvalitetsledelse. Våre kunder ønsker et operativt fokus på sitt kvalitetssystem og tenker at dette skal bidra til god organisatorisk struktur, effektivisering av prosesser og kontinuerlig forbedring. Våre kunder er også opptatt av at systemet skal ta seg godt ut utad. Våre rådgivere kan da sammen med våre digitale løsninger jobbe langsiktig og strategisk sammen med våre kunder for å nå disse målene

 

Typiske prosjekter kan være:

 • Optimalisere bruk av AMS. Sørge for å bruke de effektiviseringsmuligheter som vår digitale løsning kan gi
 • Etablere kvalitetssystemer iht. standarder som ISO 9001, 14001, 31000 og OHSAS 18001
  • Oppgradere systemer fra Iso 9001:2008 til ISO 9001:2015 standarden
 • Etablere prosesser som sikrer kontinuerlig forbedring
 • Prosessmodellering og forbedringsprosjekter
 • Risikoanalyser
 • Virksomhetsutvikling
 • Revisjoner og inspeksjoner
 • Etc.

Outsourcing

Trenger dere midlertidig kompetanse innen Kvalitet, Risiko, HMS? Antenor kan bidra med ressurser til din QRM avdeling, enten som en ressurs for å ta toppene, eller for å bekle rolle som en leder for avdelingen i perioder med fravær av egne ressurser. Ved å etablere en avtale med Antenor vil du kunne oppnå:

 • En kost/effektiv avdeling med tilgang til et bredt spekter av kompetanse
 • Bevise for dine kunder at du har en profesjonell avdeling
 • En avdeling med høy kompetanse innen Kvalitet, Risiko og HMS
 • At dine behov og krav innen fager er ivaretatt og du kan senke dine skuldre
 • Forutsigbar kost uten langsiktig forpliktelser.

 

Virksomhetsutvikling

Skal en bli akseptert som leverandør hos flere bedrifter må en often kunne vise til system iht ISO 9001 standarden eller tilsvarende standarder. Det er kvalitetssystem økonomi 2ofte triggeren for å starte en kontinuerlig forbedrings prosess. Antenor vil ta deg dit og videre. Vår AVQ metode vil sikre at du tilfredsstiler kundekrav, men det vil også gi deg en økt verdi utover dette.

Antenor AS har etablert 150-200 kvalitetssystemer gjennom tidene og vi vet derfor hva som virker og hva som ikke virker. Dette kan vi en del om. All vår erfaring har vi samlet i et metodeverk som sikrer våre kunder en smidig og rask implementering av et forretningsorientert kvalitetssystem. Metoden har vi kalt for “Antenor AVQ” (Addig Value to Quality):

Formål med et kvalitetssystem er å:

 • Få innpass i markeder og dermed høyere omsetning
 • Mer effektive interne prosesser og dermed lavere driftskostnader
 • Mer fornøyde kunder
 • Økt overskudd
 • Økt selskapsverdi

Metoden er basert på anerkjente metoder og filosofier som sentrerer rundt TQM, Lean Management, ulike prosessmodelleringstanker (RACI/RIS), ISO standarder, Balanced Scorecard etc.  Vi er ikke bundet til en spesifikk metode men har fokus på hva som er viktig for din bedrift for å oppnå høyest mulig kost/nytte effektKvalitetssystem økonomi

Antenor AVQ vil benytte vårt AMS som programvare og sentralt verktøy. Vi har videre veletablerte metoder for:

 • Prosessmodellering og prosessforberinger
 • Identifisering av “best practice” dokumenter
 • Antenor AVQ gapanalyse verktøy for systematisk virksomhetsutvikling
 • Veletablerte metoder for smidig implementering
 • Opplæring
 • Oppfølging av erfaren QRM rådgiver