Partnerprogram

 

Antenor ønsker å etablere et nettverk av kompetente fagkonsulenter innenfor kvalitetsledelse. Vårt slagord er Adding Value to Quality, og det ønsker vi å formidle videre gjennom gode seriøse samarbeidspartene. Antenor har utviklet programvare og metodikk for de bedriftene som vil noe mer.Group of Business People in Office Building

Som Antenor partner er vårt mål at vi sammen jobber for at sluttkunde har det beste kvalitetssystemet, og at du oppnår en større og mer tilfreds kundegruppe. Her ønsker vi både fornøyde partnere og sluttkunder. Vi ser da for oss at du som “sertirfisert” AMS partner kan oppnå en høyere omsetning, rett og slett.

Som Antenor partner vil du jobbe med markedets beste løsning innenfor Kvalitetsledelse, Risikostyring og HMS. Med en webbasert løsning kan du enkelt supportere dine kunder uavhengig av geografiske barrierer. Vi supporterer i dag kunder over “hele verden”.

Vi tilbyr våre samarbeidspartnere:

  • Egen lisens for Antenor Management System (AMS) – kostnadsfritt
  • Bidrag i markedsføring av deg og AMS i ditt kundeområdet
  • Opplæring i optimal bruk og konfigurering av AMS
  • Førstehånds kunnskap om muligheter i AMS
  • Fag og AMS nettverk blant partnere
  • Finders fee – hvis ønskelig
  • Invitasjon til årlige samlinger og oppdateringer

Antenor har etablert egen supportavdeling. Våre partners bidrag blir å sørge for at våre kunder får levert AMS på en god måte og blir fulgt opp faglig om de måtte ønske det.

Vi skreddersyr partneravtalene for å sikre en best mulig samarbeidsform for alle i nettverket. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om hvordan vi sammen kan få flere fornøyde kunder.


Våre samarbeidspartnere i dag
: (klikk på logo for mer informasjon)