Antenor Competency Management System

Effektiv styring av kompetanse og bemanning

 

Effektiv og strategisk kompetansestyring innebærer at en:

  1. Identifiserer hvilke kompetansebehov bedriften har, både nå og framover
  2. Har oversikt over hva en faktisk har av ressurser og kompetanse tilgjengelig
  3. At en enkelt ser hvilke gap en har mellom behov og hva en har
  4. Har oversikt over kritiske sertifiseringer med utløpsdato og varslinger om dette
  5. Har Personaldata lett tilgjengelig

Antenor Competency Managment System har disse elementene i fokus og vil ivareta hele denne prosessen. Her kan du legge inn alle dine organisatoriske behov og måle disse mot hva du faktisk har av kompetanse innomhus. Et sterkt verktøy i alle opp- og nedbemanningsprosesser. Uten denne oversikten kan en lett risikere å øke lønnsbudsjettet unødig eller at en litt overivrig lar personer med nøkkelkompetanse gå.

Systemet lar deg knytte ulike roller med definerte kompetansebehov. Dette gjør at når du velger en rolle for en person vil predefinerte kompetansebehov automatisk bli listet opp klar for kartlegging på individnivå. Da har du utgangspunktet for en effektiv utvikling av den ansatte i tråd med organisasjonens behov. Sertifikater lastes opp med utløpsdato for automatisk varsling til rette personer. Slik unngår en at en møter opp på jobb med utgått sertifikat

Organisasjonen får et total oversikt over tilgjengelig kompetanse og kan søke på de organisatoriske nivå en ønsker eller etter den kompetansen en har behov for. Systemet gir deg oversikt over sertifikater som er i ferd med å gå ut på dato og gir deg varslinger om dette.

Systemet vil også gi deg personaloversikt med standard personaldata og informasjon om nærmeste pårørende.

 

Klikk her for demo eller mer informasjon

 

  •  Antenor Competency Management System: Full oversikt over hva du har av kompetanse målt mot det du ønsker å ha. Full oversikt over sertifikater og utløp av disse

[supsystic-price-table id=8]