KPI Scorecard

Antenor KPI Scorecard – Visualise your performance and analyse critical data.

 

KPI (Key Performance Indicators – Kritiske Prestasjons Indikatorer) er måltall som vil fortelle om du når dine mål som du setter deg. De vil fortelle deg om driften er effektiv og overvåker organisasjonens vei mot målet.

Hva bør du måle?

Her finnes ingen fasitsvar. Måltall må settes i sammenheng med bedriftens (eller den aktuelle organisatoriske enheten) overordnede strategier og mål. Den vil jo variere over tid og derfor må måltall også variere over tid. KPI’ene må da være objektive nøkkeltall som

 • Sier noe om strategien virker
 • Kan måle utvikling over tid
 • Sikre ansattes oppmerksomhet mot måloppnåelse
 • Klart indikerer om mål blir nådd
 • Er klare og utvetydige

De aller fleste ledere vil si at måltall er viktige å ha, men mange vil slite med å finne gode nøkkelparametre og samtidige finne smidige verktøy som faktisk kan brukes til måling. En ting er å si at vi skal levere punktlig, en annen ting er å faktisk måle punktlighet. For noen bedrifter kan dette bli svært resurskrevende. Kunsten er da å finne ut hva som er viktig for organisasjonen og deretter finne ut hvordan en kan måle dette på en ressurseffektiv måte. At det vil kreve litt ressurser er klart, men det er også ressurskrevene å ikke vite hvor en er og ikke vite hvor en skal sette inn tiltak for å nå sine mål. Det kan være veldig feil å sette inn tiltak på de feile områdene.

Antenors KPI Scorecard vil bidra til å virkelig visualisere dine mål, og på en enkel måte følge med på status. Dataene kan fanges opp fra eksisterende moduler i AMS, vi kan etablere nye moduler som fanger opp ønskede måltall eller de kan punches inn manuelt direkte inn i systemet om data kommer fra andre kilder. Til slutt vil det kunne bli en mulighet for at data fra andre systemer kan direkte overføres og dermed visualiseres i Antenor KPI Scorecard.

Å måle performance er sentralt i alle sammenheng. Om  du jobber med Lean, Balanced Scorecard, HSE managenent, miljørapprotering, HSE rapportering. Veldig mange bruker veldig mye tid på f. eks månedlige rapporter og analyser. Her vil du spare mye tid og krefter og ha måltallene klare til enhver tid.

 • Antenor vil hjelpe din organisasjon med å:
 • Identifisere din overordnede strategi
 • Identifisere nøkkelparametre
 • Identifisere fornuftige metoder for å følge opp strategien
 • Sette opp fornuftig scorecard
 • Analyse av data
 • Iverksette nødvendige forbedringer

Klikk her for demo eller mer informasjon