Antenor Kaizen – Avvikssystem

Effektiv håndtering av avvik og hendelser via mobil, nettbrett og pv

Avviksbehandling er en av hjørnesteinene i et velfungerende kvalitetssystem og kontinuerlig forbedring initiativ. Vi har to viktige fokusområder:

1. Enkel registrering av data og behandling av avvik

2. Gode muligheter for analyse av data

 

Registrering:

Vi har fokus på at registrering og behandling skal foregå så smidig som mulig.  Avvik registreres enkelt via mobil, nettbrett eller PC. Vi bruker “mobile first” prinsipp og vi trenger da ingen egen app nødvendig som bare bidrar til at prosessen blir mer tungvint. Her går avviket direkte fra din mobil inn i databasen for videre behandling og analyse. Enklere blir det ikke. Mål med systemet er å få inn de data du trenger for å ta gode beslutninger.

 

 

Analyse

AMS har 3 muligheter for analyse av data:

  • Bruk analyse funksjonen på selve modulen. Her kan du dybdeanalysere alle data som registreres i systemet. Kunde lager selv de rapporter og analyse de ønsker for å identifisere sine forbedringsområder
  • KPI Scorecard: Ved hjelp av denne modulen har du mulighet for gode analyser og deling av måltall med resten av bedriften. Et godt verktøy å bruke i forbindelse med leder og styremøter
  • Eksport til excel: Alle data i avviksmodulen kan eksporteres til excel for å anvende alle de gode analysemulighetene som finnes der