Flux Norwegian Piping oppnår ISO 9001:2015 sertifikat

Etter målrettet og god jobbing klarer Flux Norwegian Piping å sertifisere seg iht. den nye ISO 9001:2015 standarden. Vi er stolte av å få lov til å bidra med Risk Management system og sparring på veien mot dette målet. Gratulerer Heidi og alle andre i firmaet.

Please follow and like us: