Risk Management: Frokostseminar

Risk Management er i fokus som aldri før. Dette fokuset ser vi fra myndighetsorganer som Ptil, store organisasjoner og ikke minst fra ISO selv med den siste oppdateringer her. Og det igjen er vel et resultat av at en ser at flere organisasjoner har mye å gå på ved å jobber mer planmessig og forebyggende gjennom blant annet gode risikoanalyser. 

Antenor skal bli best på Risk Management Software. Vi lanserte for en stund tilbake første versjon av denne. Siden det har programvaren vært gjennom to store oppdateringfaser. Vi ønsker nå å presentere resultatet og programvaren slik den foreligger nå. Siste oppgradering inkluderer blant annet:

  • Mer intuitivt brukergrensesnitt
  • Sterkt forbedret grafisk presentasjon av risikonivå på et bredt område
  • Mulighet til å utarbeide et større utvalg av egne risikomatriser
  • ++ mange små og store features

Flere av våre kunder er etterhvert blitt sertifisert iht. ISO 9001:2015 standarden. Her har dette verktøyet vært sentralt. Vi vet jo derfor at dette i aller høyeste grad vil tilfredsstille dette behovet. At også store tunge organisasjoner innen bygg og anlegg tar dette, og andre moduler, i bruk, gir oss også en bekreftelse på at dette er et spennende produkt.

Les mer og påmelding