Ny avtale: Avinor Oslo Lufthavn – UNSØ prosjektet

Gjennom prosjektleder ÅF Advansia har vi signert en avtale om å levere systemer for RUH (avvik), Risikostyring og KPI Scorecard som støtteverktøy i Avinors UNSØ prosjekt (Utbygging Non-Schengen Øst).

Vi har vært gjennom enspennende fase med skreddersøm av AMS moduler for å sikre at vi leverer en mest mulig effektiv løsning rettet mot bygg og anleggsbransjen. Virkelig spennende her er å utvikle en løsning som er enkel å bruke for alle, samtidig som den gir tyngde nok ved behov.  Videre er det en spennende utfordring å levere en løsning som også skal brukes av et stort antall entreprenører og kanskje underentreprenører. Da er det viktig at løsning er lettfattelig og intuitiv skal den være effektiv.

Etter siste finpuss er vi nå glade for at systemene rulles ut i prosjektet. Vi takker for tilliten vist oss så langt.

Kunden ga  oss en del utfordringer som vår utviklingsavdeling har tatt på strak arm og de har levert varene. Resultatet er en enda bedre løsning som vil komme eksisterende og nye kunder til gode. Vi vil invitere til generell presentasjon den 16. mars for de som er interessert i  hva som er nytt i AMS.

(bilde er utarbeidet av Nordic Office of Arhcitecture)