Kvalitetsfokuserte bedrifter takler nedturen bedre!

Kvalitetsfokuserte bedrifter takler nedturen bedre enn andre. Det er tallenes klare tale i undersøkelsen som vi i Antenor utarbeider. For mange er det vel en “no brainer” at bedrifter som har fokus på intern orden, effektive leveringsprosesser og som systematisk jobber med kontinuerlig forbedring, gjør det bedre enn andre. Når dette er så opplagt for så mange, hvorfor gjør ikke alle det samme?

Undersøkelsen viser mye av det samme som de to foregående undersøkelsene vi har utført. Kvalitetsfokuserte bedrifter har bedre vekst og bedre bunnlinje enn andre. Antenors kundeportefølje er sterke når det gjelder økonomisk utvikling. Dette vitner om godt lederskap, dyktige ansatte og gode produkter i denne gruppen bedrifter. Jeg vet at denne gruppen bedriften i all hovedsak jobber systematisk med kontinuerlig forbedring og det er fantastisk å se at de har så mye igjen for det. Det kommer ikke som en overraskelse på oss i Antenor. Gratulerer! Hadde jeg vært investor vet jeg hvor jeg ville plassert pengene mine.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen omfatter ca 200 bedrifter. Jevnt fordelt mellom AMS kunder og andre bedrifter. AMS kunder vet vi har fokus på kvalitet. Det er derfor de er kunder av oss. “De Andre” er nok mer sammensatt i sitt fokus. Her vet jeg vi finner veldig gode kvalitetsfokuserte bedrifter, men også de som tenker at kvalitetsarbeid er den oppfinnelsen siden Ålesund brant. Tallene henter vi fra proff.no og baseres da på omsetning siste 5 år, samt resultat for 2013 og 2015.

Tidligere undersøkelser viste at AMS kunder og ISO sertifiserte bedrifter var i en særstilling i perioden 2010 til 2013. En periode med formidabel vekst. Hvordan ville så den økonomiske nedturen vi nå er i  slå ut. En teori var jo at bedrifter med sterkest vekst, også hadde lagt til seg de største kostnadene og dermed ville kjenne nedturen sterkest. Tallene som kom fram viste det motsatte. AMS kundene holder stand. Konkursraten er lavere og den økonomiske nedturen er mindre enn hos andre.

Resultatgrad

Fakta viser at mens AMS kundene i snitt hadde nær 10% i resultatgrad i 2013, hadde “De andre” rundt 6%.

Når nedturen er godt i gang ser vi at AMS kundene i snitt fremdeles leverer nær 2% i overskudd, mens “De Andre” balanserer rundt 0 punktet – i snitt.

Omsetningsvekst

Utvikling 2011-2013

Vi visste fra tidligere undersøkelser at AMS kunder kunne vise til en bedre vekst enn andre bedrifter i gode tider. Her ser vi at disse hadde en omsetningsvekst i snitt på 56% mens “De Andre” vokste med 28%. Spennende var da å se hva som skjedde de neste to årene……

 
 

Utvikling 2013 – 2015

Markedet slo oss kraftig i bakhodet- for mange. Av AMS bedriftene opplevde 47% negativ utvikling, mens 53% faktisk opplevde en omsetningsvekst i denne perioden. For “De Andre” var det hele 60% som opplevde en negativ utvikling i denne perioden. Konkursraten var også betydelig høyere blant sistnevnte gruppe.

I snitt ble det for AMS bedriftene en vekst! på litt over 1%. Ikke mye, men det vitner om solide bedrifter på alle måter som også tåler et tøft marked. For “De Andre” ble det gjennomsnittlig en negativ utvikling på over 3%

Så hva skal vi skylde på. Er det tilfeldig at bedrifter som bruker tid og ressurser på godt kvalitetsarbeid (Lean) gjør det bedre enn andre. Neppe. Godt kvalitetsarbeid innebærer at man har et seriøst fokus på sin verdikjede. Disse er gjennomtenkte og man har kanskje klare mål og verktøy for å følge opp prestasjoner. Kvalitetsbedrifter jobber hele tiden med å fjerne de feil som oppstår i bedriften, ikke bare der og da, men sørger for at de ikke inntreffer igjen. Dermed blir de litt bedre for hver eneste dag. Disse bedriftene overlater absolutt ingenting til tilfeldighetene. Det er ikke tilfeldig at Toyota har den bilen som scorer best på kvalitet år etter år etter år: Fordi de er gode på helhetlig kvalitetsarbeid og har vært gode på det siden 1950 tallet.

På den andre enden av skalaen har vi de bedriftene som tenker at kvalitetsarbeid er noe man ikke har tid til. “Vi har en manual i hyllen som ivaretar kvaliteten i denne bedriften” (noen har sågar erstattet manualen med noen megabytes med ferdige prosedyrer og risikoanalyser, det må jo bli bra…..). Du har også de som tenker at kvalitetsarbeid handler om å lage dokumenter – det er det heller ikke.

I Antenor jobber vi hver dag for at de bedriftene som virkelig ønsker det skal ta til seg de gode kvalitetprinsippene. AMS er absolutt ikke årsaken til de gode resultatene, det er godt lederskap som ligger til grunn for dette. AMS er dog et sabla godt verktøy for den dyktige lederen. En god sjåfør trenger en god bil. Men bilen er ikke mye til nytte om den parkeres i garasjen, eller kun kjøres i første gir……

Med ønsker om et godt nytt år og et framgangsrikt 2017