Equipment Management

Effektiv håndtering av utstyr og verktøy – kalibrering, sertifisering og vedlikehold

 

Mange organisasjoner har et stort behov for en bedre kontroll av sine fysiske ressurser. Dette kan innebære:

  1. Oversikt over hva en har av fysiske ressurser på de ulike lokasjonene
  2. Oversikt over når neste dato for sertifisering og kalibrering – får varsling når dette skal gjøres
  3. Oversikt over utstyr  som må ha vedlikehold og/eller kontroll
  4. Kunne dokumentere at nødvendig tilsyn blir gjort

Antenor Equipment Management System har disse elementene i fokus og vil ivareta hele denne prosessen. Her kan du registrere alt ditt utstyr og sørge for stålkontroll på hele prosessen – og ikke minst dokumentere at du har kontroll på prosessen som sikrer kunden riktige leveranser

Systemet kan leveres som en del av Antenor Management System eller som et enkeltstående element med mulighet for utvidelse til å bruke flere moduler senere

 

 

Klikk her for demo eller mer informasjon

 

  •  Antenor Equipment Management System: Full oversikt over hva du har av fysiske ressurser, sertifiserings- og kalibreringsstatus samt vedlikehold. 

Features

Full oversikt over tilgjengelig utstyr og fysiske ressurser

Oversikt over status på vedlikehold/sertifisering og kalibrering

Se dato for neste deadline og få automatisk varsling

 Ivaretar krav i bl.a. ISO 9001 og Norsok S-006

Webbasert

Leveres som “software-as-a-service”. Ingen IT bekymringer 

Integrer med Antenor Management System

Mobile first strategy –bruk på mobil, nettbrett eller pc

Skalerbar løsning – pay as you grow 

Umiddelbar oppstart ved signert avtaleKompetanse