Tore Gellein

Ny kunde – ÅF Advansia

I god konkurranse med tunge anerkjente aktører (bl.a Synergi/PIMS) er det veldig motiverende å signere en avtale med ÅF Advansia.

ÅF Advansia er et konsulentselskap innenfor bygg, infrastruktur, energi, industri i tillegg til IKT. Selskapet er en del av det svenske ÅF-konsernet, et av de største og mest lønnsomme multidisiplinære ingeniørselskapene i Skandinavia. ÅF Advansia har prosjekter som utbygging av Oslo Lufthavn, Campus ÅS og Nytt Munchmuseet i sin portefølje.

Antenor Management System brukes allerede i prosjektet for videre utbygging av Oslo Lufthavn.

Når vi vet hvor ambisiøse ÅF Advansia er innenfor Kvalitet og Risikostyring, er det en stor anerkjennelser for oss at de velger Antenor som samarbeidspartner på området. ÅFs virksomhetssystem er et integrert kvalitetssystem som inkluderer ytre miljø og arbeidsmiljø. Firmaet er sertifisert etter ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001. Sertifikatene er et godt bevis på et velfungerende system for virksomhetsstyring med et solid fokus på kontinuerlig forbedring. Her skal en bygge en sterk kultur med fokus på deling av erfaring og kompetanse samt videreutvikling av systemer.

Vi vil nå levere moduler for Risikostyring, RUH, Avvik, KPI Scorecard, Revisjon og HMS befaringer (vernerunder). Prosessen vi er inne i vil klart løfte kvaliteten på AMS som programvare. Mange spennende nyvinninger som nå leveres og nyutvikling vil garantert måtte leveres framover: Vårt mål sammenfaller godt med ÅF Advansias mål om å bli ledende innenfor kvalitet og risikostyring i bygg og anleggsbransjen.

Vi takker for tilliten – dette blir spennende.

Please follow and like us:

Ny kunde: Subsea Smart Solutions AS

Vi er glade for å kunngjøre at Subsea Smart Solutions AS har besluttet å bruke Antenor Management System som sitt kvalitetssystem.

Subsea Smart Solutions AS er et deleid selskap av Habu Holding, et investeringsselskap innen energisektoren. De leverer engineering tjenester og smarte produkter for å øke levetid og maksimere oppetid. Vi takker for tilliten og ser fram til et godt samarbeid.

 

Please follow and like us:

88% vil anbefale Antenor

Årets kundeundersøkelse er gjennomført og analysert.

Den forteller oss at vi er på rett spor med det vi ønsker å oppnå og samtidig fikk vi gode innspill som vi absolutt vil bruke til å bli en enda bedre leverandør.

Vi har allerede på bakgrunn av innspillene blant annet forbedret det mobile grensesnittet og startet ganske så umiddelbart opp et tilbud om gratis workshops for våre kunder. Vi skal bruke tiden framover hovedsaklig til å forbedre brukeropplevelsen. Gjøre programvaren stadig mer lettfattelig og intuitiv og samtidig øke nytteverdien av å bruke den. Vi har allerede i vår utviklingslogg hundrevis av gode innspill som vi jevnt og trutt implementerer i systemet. Bare i 2016 gjorde vi 5-600 forbedringer. Vi fortsetter i samme tempo i år.

At 88% av våre kunder vil anbefale oss videre til andre er en stor motivasjonsfaktor for oss. Vi takker for støtte og samarbeid. Her kan du se den totale tilbakemeldingen:

Please follow and like us:

Ny kunde: Flux Analytic

Flux Group vokser og det siste tilskuddet på stammen er instrumenteringsselskapet Flux Analytic.

 

Etter en gjennomgang av system velger de også å bruke Antenor Management System som basis for sitt styringssystem. Vi takker for tilliten.

Flux Analytics har kontor i Larvik. Firmaet har etablert en sterk posisjon i sitt segment. Turnkey EPC løsning for offshore olje og gass laboratorier er en av deres viktige fokusområder. Prosjekter inkluderer Gina Krog, FSO, Martin Linge, Ivar Aasen og Johan Sverdrup.

Vi ser fram til å bidra som en leverandør til disse i Flux Group konsernet

Please follow and like us:

Ny kunde: Flux Valvision

Vi ønsker Flux Valvision velkommen som kunde og bruker av Antenor Management System.

Firmaet har kontorer i Stavanger, Bergen og Aberdeen og har totalt 24 ansatte. Flux Valvision sin historie går tilbake til 1996, da etablert som Vest Ventil. I 2005 ble de fusjonert inn i IKM konsernet mens de i dag er blitt en del av Flux Group.

Vi ser fram til å jobbe sammen med en verdsatt leverandør til både offshore og onshore markedet med de tøffe krav som der stilles.

Please follow and like us:

Kvalitetssystem iht. ISO 9001:2015 – 9 ting å tenke på

“Systemetableringen er ikke utfordringen, den kommer etterpå”

 

Er vel ikke helt unaturlig at vi i Antenor får mange henvendelser fra firmaer som ønsker å etablere kvalitetssystem iht. ISO 9001:2015. Det kan være bedrifter som aldri har vært i befatning av dette tidligere eller gjerne bedrifter som må oppgradere sitt eksisterende kvalitetssystem (frist for dette er forøvrig september 2018). Jeg vil i en serie på 3 blogger beskrive litt om Hva du må ha på plass, Hvordan dette kan implementeres og Hvorfor du skal bruke tid og ressurser på dette.

Her kommer vi inn på HVA du bør tenke på av systemelementer.

Innledningsvis – 2 vanlige misforståelser:

 1. Samsvarsvurdering er ikke det essensielle: Mange som tar kontakt med oss er av den oppfatning av at et viktig element er å bruke tid på en samsvarsvurdering mot lover, forskrifter og standarder. Bruk gjerne noe tid på dette men det er absolutt ikke det sentrale i en ISO 9001 standard. Ja, vi vet det finnes firmaer som skor seg på denne misforståelsen, men ta en realitetssjekk på ressursbruken her før du bruker de.
 2. Prosedyrer er heller ikke det sentrale – lenger. Prosedyrer, prosesskart etc er selvsagt nyttige til sine formål men ISO 9001 standarden selv sier ikke noe om hva du bør ha prosedyrer på. Dette vurderer du og bestemmer selv. Da må man ha et bevisst forhold til hva man skal med prosedyrer først. Man skal ha fungerende systemer ikke døde prosedyrer

Hva skal en da ha fokus på. Her er 9 viktige fokusområder:

 1. Mål – KPI tall
 2. Risiko
 3. Bedriftens verdikjede – prosessstyring
 4. Kundefokus
 5. Kompetansestyring
 6. Leverandører
 7. Infrastruktur
 8. Avvikshåndtering
 9. Kontinuerlig Forbedring

1 . Mål – KPI tall

 

 

KPI- Key Performance Indicators, nøkkelparametre, måltall, målstyring. Finnes mange ulike begreper omkring samme tema, men det handler uansett om det samme: Organisasjonen må finne de parametrene som direkte påvirker bedriftens omsetning og resultat.

En klok mann sa en gang at å styre en bedrift kun basert på resultatregnskap er som å styre en bil ved å kun kikke i bakspeilet. Man må altså finne de indikatorene som sier noe om framtidig inntjening: Eksempler på dette kan være:
 • Kapasitetsutnyttelse
 • Oppe- og nedetid
 • Hitrate – salg
 • Antall salgslead
 • Feil i produksjon og tjenester
 • Kundeklager
 • Sykefravær
 • Personskader
 • etc

Hva som best viser om dere har en sunn bedrift må enhver bedrift kjenne på selv. Utfordring for mange er ikke bare å identifisere gode og relevante nøkkeltall, men også fornuftige metoder og verktøy for å samle inn disse.


2. Risiko

Risiko = Sannsynlighet for at noe inntreffer og konsekvens av dette. Begrepet risiko blir stadig mer fokusert på i alle bransjer, og for å bidra til kompleksiteten så snakker man også om positiv risiko. For de fleste er risiko noe som er negativt. Positiv risiko er da sannsynlighet for at noe går bra og konsekvens av dette. Vi kaller som regel dette for muligheter. Noen ISOkrater (personer som ikke er særlig forretningsorienterte) vil gjerne ha det til at dette er noe nytt. Men alle som driver en bedrift vet at dette har bedriftsledere gjort siden man fant opp skriftspråket. Muligheter er selve drivkraften for grundere. Så ikke gjør dette til noe mer mystisk enn hva det egentlig er, men kanskje ha en mer systematisk tilnærming til det.

Negativ risiko da. Hvorfor i all verden skal vi gå rundt med slik tanker? Vel, mange bedriftsledere burde kanskje hatt noen vurderinger på dette før man starter opp en del prosjekter og operasjoner. Man skal ikke la dette ødelegge alle risikofylte operasjoner men noen grunnleggende tanker omkring dette kan være smart. En god risikokartlegging vil langt på vei dekke ISO standardens behov. Risiko bør kartlegges på:

 1. Organisatorisk nivå – Hvilke makroøkomiske og organisatoriske risikofaktorer bør vi vurdere. Eksempler kan være:
  1. Oljepris
  2. Valutakurs
  3. Politisk føringer
  4. Nøkkelpersoner
  5. Konkurrenter
  6. etc
 2. Prosessnivå – Hva i vår verdikjede kan gå galt, eksempler:
  1. Dårlig utarbeidet salgsordre
  2. Feil på tegning
  3. Produksjonsfeil
  4. Dårlig sluttkontroll
  5. etc
 3. Utøvende nivå
  1. Personskader
  2. Mangelfunn kompetanse
  3. Mangel på personer
  4. Personlige feil

3. Bedriftens verdikjede:

Etter å ha brukt litt tid på å forstå bedriften er det her vi starter etableringen av et forretningsbasert kvalitetssystem. Bedriftens verdikjede er det som direkte genererer verdiene i et selskap. Utover det har vi støtteaktiviteter. Disse skal da støtte opp om verdikjeden. Gjør de ikke det bør en vurdere hva en skal med de. Derfor er det et helt naturlig punkt å starte med å få kontroll på bedriftens verdikjede. Her er det særdeles nyttig å få dette skrevet ned i prosesskart som tydelig forteller hvem som skal gjøre hva i bedriften og i hvilken rekkefølge. I etableringen av et godt kvalitetssystem er dette det naturlige første steget. Dette kan du lese mer om i neste blogg.


4. Kundefokus

En selvfølge for alle bedriftsledere er å ha fokus på sine kunder. Så dette punktet kan fort bli en fornærmelse mot de fleste ledere. Men det går altså an å være litt mer systematisk i tilnærmelsen her. Bli mer bevisst på hva dine kunder vil forvente av dere og etabler prosesser, målinger og oppfølging for å alltid være nummer en blant dine kunder. Aktiviteter kan inkludere:

 • Bevissthet rundt kartlegging av kundens behov
 • Måling av kundenes tilfredshet
 • Gode kunderelaterte nøkkelparametre
 • Systematisk behandling av reklamasjoner og kundeklager
 • Servicenivå
 • Verdikjede som sikrer gode leveranser og kundeoppfølging
 • Omdømmerisiko

5. Kompetansestyring

Ingenting er mer frustrerende enn å besøke butikker hvor kompetansen er mangelvare. Dette gjelder jo også i en business-to-business sammenheng. Skal en levere over tid er kompetanse en av flere kritiske suksessfaktorer. Derfor er det et sentralt element i et kvalitetssystem at en har et bevisst forhold til bedriftens kompetansebehov og har kontinuerlig fokus på dette. Hovedelementene i et godt system for kompetansestyring er:

 1. Kartlegg bedriftens behov
 2. Kartlegg ansattes status i forhold til behov
 3. Identifiser hullene og tett disse
 4. Evaluer hva som er gjort og start hjulet på nytt

6. Leverandører – innkjøp

ISO 9001:2015 har tydeligere forventninger til hva du skal fokusere på ved valg av leverandører og i innkjøpsprosessen. Kontroll av underleverandører ser vi blir fokusert på både i oljeindustrien og fra det offentlige. I byggeprosjekter skal det blant annet ikke være mer enn to ledd i leverandørkjeden. Som bedrift må en vurdere hvor kritisk underleverandører er i forhold til sluttproduktet en leverer og sørge for gode rutiner som sikrer at leverandørene ikke feiler i forhold til dette. I Norge har vi dyre eksempler på slette underleverandører i prosjekter som Yme og Goliat. Bedrifter må da i forhold til kritikalitet og omfang:

 1. Definere kriterier for kvalifisering
 2. Ha rutiner som kartlegger disse kriteriene
 3. Faktisk gjennomføre denne kartleggingen
 4. Og faktisk bruke kvalifiserte leverandører

Dette er et område med et stort forbedringspotensial. Her ser vi ofte “cover my ass” rutiner hvor en sender ut omfattende spørreskjema med liten faktisk påvirkning av valget. På den andre siden har vi bedrifter som gjør veldig lite og utsetter både seg selv og sluttkunde for stor risiko.


7. Infrastruktur

Et vesentlig område som er lite fokusert i ISO 9001 standarden. Vi snakker her om bedriftens fysiske ressurser som er kritiske for levering. Hvordan sikrer vi at dette er ivaretatt. Eksempler på dette kan da være:

 • Utstyr som brukes til test og måling som må kalibreres og sertifiseres
 • Kraner og trucker som brukes i det daglige arbeidet
 • Kontor og verksted som må være i en god forfatning både for helse og arbeidsmiljø
 • Kjøretøy som brukes i leveranser
 • IT infrastruktur

Organisasjonen må selv kartlegge hva en har av infrastruktur og vurdere risiko ved feil og sørge for risikoreduserende tiltak som ivaretar dette


8. Avvikssystem

Avvikssystemer er et sentralt element i enhver organisasjon hvor fokus er på kontinuerlig forbedring. Et kritisk element i ethvert kvalitetssystem. Hvordan klarte Japan å bli verdensledende med sine produkter? Jo, sentralt i deres bedrifter var en ukuelig jakt på forbedringsområder. Hver feil ble systematisk ivaretatt og man sørget for at de ikke skjedde igjen. I dag er f. eks Toyota verdens beste bil (kvalitetsmessig) pga. dette fokuset over lang tid. “Toyota – Quality all the Way” er ikke et tilfeldig valgt slagord. De er beviset på at tålmodighet og systematisk avvikshåndtering er kriteria for suksess.

Veldig mange norske bedrifter er gode og jobber like systematisk som Toyota, mens andre ser på systematisk forbedringsarbeid via god effektiv avvikshåndtering som bortkasta tid. Studier viser at 20% av byggekostnader er relatert til avvikskostnader. Andre studier viser det samme og kanskje mer. Det er absolutt noe å hente i å etablere gode effektive systemer for avviksbehandling. Avvikssystemer som registrerer hendelser raskt og smidig og samtidig har effektive analyseverktøy kan vise seg gull verdt.


9. Kontinuerlig Forbedring

Navet i et kvalitetssystem: Jobb systematisk med kontinuerlig forbedring. De 8 punktene ovenfor er sentrale i et godt forbedringsarbeid.

 • Sett mål
 • Etablert struktur i bedriften for hvordan nå disse målene
 • Iverksette verktøy som følger opp disse målene
 • Korrigere på alle nivå i organisasjonen om mål ikke blir nådd
 • Etabler grupper som jobber systematisk med kontinuerlig forbedring

Alle bedrifter jobber i en eller annen sammenheng med forbedringsarbeid, men alle er ikke like systematisk i dette. Husk også på at alt en gjør av organisasjonsendringer, produktforbedringer, prosessforbedringer etc. etc. er en del av ditt kontinuerlig forbedringsarbeid. Ikke alle som selv anerkjenner dette.


Da ønsker vi lykke til med arbeidet. Antenor har bistått 200+ bedrifter både med digitale løsninger og kompetanse. Kontakt oss gjerne

Please follow and like us:

Ny Kunde: J. Johnsen & Sønner AS

Spennende å få til nok en avtale innen Bygg og Anlegg. Denne gang med det tradisjonsrike selskapet J. Johnsen & Sønner i Stavanger.

Selskapet har historie helt tilbake til 1923 da John Johnsen startet et blikkenslagerverksted i et lite hus i bakgården i Kirkebakken 9 i Stavanger.

I dag er det et av distriktets ledende firmaer på området, godkjent opplæringsbedrift og med sentral godkjenning. De har deltatt på spennende prosjekter som nye Flesland flyplass, UIS og bybanen i Bergen.

Vi i Antenor ser fram til å jobbe med et selskap som har et “blikk for framtiden” og vil bidra med det vi er gode på: Utvikling av forretningsfokuserte systemer innen Kvalitet, Risiko og HMS. Dette må jo bli bra, vi gleder oss..

Please follow and like us:

Ny konsulentavtale

Kjekt å informere om at Antenor har etablert en samarbeidsavtale med konsulent Rune Aarstad. Rune har flere års erfaring fra fagområdet fra blant annet Schlumberger og Reslink.  Foruten generisk kompetanse innenfor Kvalitet, risiko og HMS har han en særskilt kompetanse innen security management og compliance. Vi ser fram til et gjensidig godt samarbeid

Please follow and like us:

Flux Norwegian Piping oppnår ISO 9001:2015 sertifikat

Etter målrettet og god jobbing klarer Flux Norwegian Piping å sertifisere seg iht. den nye ISO 9001:2015 standarden. Vi er stolte av å få lov til å bidra med Risk Management system og sparring på veien mot dette målet. Gratulerer Heidi og alle andre i firmaet.

Please follow and like us:

Avtale med RobotNorge

Fantastisk spennende å signere en ny AMS og konsulentavtale med RobotNorge. RobotNorge er landets ledende robotiseringsselskap, og eneforhandler i Norge for ABBs totale robotprogram. Bedriften har 30 års erfaring innen automatiseringsløsninger for norsk industri med robot som et naturlig midtpunkt

Vi gleder oss til å jobbe sammen med dere for å digitalisere arbeidsprosesser relatert til Kvalitet og Risko og sammen med dere jobbe mot ISO 9001:2015 sertifisering. “Sammen kan vi flytte grenser”

Please follow and like us: